WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY[DRZEWA] NA TERENIE BARLINECKIEGO PK

Nr

Ewid

ADRES

Gatunek

Akt prawny

Wys.

[m]

Obwód

[cm]

¦rednica

[pier¶nica]

[cm]

Ilo¶ć

[szt.]

Miejscowo¶ć

N - ctwo

L- ctwo

Oddział

[działka]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

PRZEJD¬ DO MAPY

474

Okunie

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okno

62 c

D±b szypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

42

A 373

B 341

A 118,8

B 108,6

2

PRZEJD¬ DO MAPY

480

Krzynka

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okno

66 d

D±b bezszypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

A 40

B 39

A 328

B 325

A 104,5

B 103,5

2

PRZEJD¬ DO MAPY

534

Okunie

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okno

66 c

D±b bezszypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

38

384

122,3

1

Według powołanego rozporz±dzenia, drzewo to niby występuje w oddz. 191c, de facto w tym oddziale tego drzewa nie ma. W zwi±zku z tym numerem ewidencyjnym 534 oznaczono drzewo rosn±ce w oddziale 66 c.

PRZEJD¬ DO MAPY

475

Okno

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okno

87 d

D±b szypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

41

381

121,3

1

PRZEJD¬ DO MAPY

13

Okno

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okno

87, 88

30 Dębów szypułkowy i bezszypułkowych

1955-10-31

Orz 44 PWRN

Szczecin

 

Drzewa te już nie istniej±, z wywiadu ustalono, że z grupy pozostało jedno drzewo oznaczone, jako pomnik nr 475 oddział 87 d.

PRZEJD¬ DO MAPY

482

Okno

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okno

92 c

D±b bezszypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

A 35

B 30

A 368

B 273

A 117,2

B 86,9

2

PRZEJD¬ DO MAPY

481

Okno

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okno

94 g

D±b bezszypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

38

A 354

B 441

C 378

A 112,7

B 140,4

C 120,4

3

PRZEJD¬ DO MAPY

476

Okunie

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okno

124 d

Buk zwyczajny

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

30

460

146,5

1

PRZEJD¬ DO MAPY

478

Okno

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okno

155 g

D±b szypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

33

364

115,9

1

PRZEJD¬ DO MAPY

477

Okunie

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okunie

181 c

D±b szypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

28

A 435

B 434

C 410

A 138,5

B 138,2

C130,6

3

PRZEJD¬ DO MAPY

150

Okunie

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okunie

181 a

D±b szypułkowy

1961-11-28

Orz 100 PWRN

Szczecin

28

365

116,2

1

PRZEJD¬ DO MAPY

180

Okunie

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okunie

181 g

D±b szypułkowy

1983-09-07

GWO¦

7141 UW

Gorzów

A 18

B 21

A 454

B 380

A 144,6

B 121,0

2

PRZEJD¬ DO MAPY

479

Okunie

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okunie

178 g

D±b szypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

27

313

99,7

1

PRZEJD¬ DO MAPY

535

Okunie

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okunie

178 g

D±b szypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

32

552

175,8

1

PRZEJD¬ DO MAPY

179

Okunie

Barlinek

Obr.

Barlinek

Okunie

311 a

D±b szypułkowy

1982-09-07

Wydz.

GW i O¦ UW

Gorzów

32

536

170,7

1

PRZEJD¬ DO MAPY

143

Moczydło

Barlinek

Obr.

Barlinek

Moczydło

354  d

D±b szypułkowy

1961-11-28

Orz 100 PWRN

Szczecin

25

390

124,2

1

PRZEJD¬ DO MAPY

178

Moczydło

Barlinek

Obr.

Barlinek

Moczydło

405 i, l

D±b szypułkowy

1982-09-07

Wydz.

GW i O¦ UW

Gorzów

A 25

B 30

C 23

D 26

A 410

B 560

C 97,5

D 410

A 130,6

B 178,3

C 97,5

D 130,6

4

PRZEJD¬ DO MAPY

177

Moczydło

Barlinek

Obr.

Barlinek

Moczydło

405

i, j, k,

455 b

D±b szypułkowy

1982-09-07

Wydz.

GW i O¦ UW

Gorzów

Przeciętnie

25

210

do

370

66,9

do

117,8

12

PRZEJD¬ DO MAPY

473

Moczydło

Barlinek

Obr.

Barlinek

Moczydło

406 j

D±b szypułkowy

1990-09-12

R. Woj.

Gorzowskiego

2/90

A 30

B 28

A 336

B 350

A 107,0

B 111,5

2

PRZEJD¬ DO MAPY

129

Moczydło

Barlinek

Obr.

Barlinek

Moczydło

455 a

D±b szypułkowy

1961-11-28

Orz 100 PWRN

Szczecin

30

345

106,7

1

Razem

42

,7

1

Razem

42