CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 21552 bajtów]
Wody powierzchniowe [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Regionalizacja przyrodniczo leśna [Rozmiar: 273 bajtów]

 

 

Utwory geologiczne
3  Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły  KENOZOIK - CZWARTORZĘD - HOLOCEN
5  Piaski eoliczne, lokalnie w wydmach  KENOZOIK - CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN 
11  Piaski, żwiry i mułki rzeczne  KENOZOIK - CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN
13  Iły, mułki i piaski zastoiskowe  KENOZOIK - CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN
14  Piaski i żwiry sandrowe  KENOZOIK - CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN
17  Żwiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych  KENOZOIK - CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN
18  Gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe    KENOZOIK - CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN
 39   Iły, mułki, piaski, żwiry z węglem brunatnym  KENOZOIK - NEOGEN - MICOEN