CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 26864 bajtów]
Obszar chronionego krajobrazu nr 3A Lasy Witnicko-Dębieńskie [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Rezerwat Przyrody Bogdaniec III [Rozmiar: 273 bajtów]
Bardziej czytelny plan [Rozmiar: 104 bajtów]
Mapa obszaru (jpg) [Rozmiar: 104 bajtów]
Ściągnij mapę obszaru (6,7 MB) Ściągnij plik pdf

Obszar chronionego krajobrazu nr 2
Puszcza Barlinecka

Zasięg obszaru chronionego krajobrazu nr 2 Puszcza Barlinecka
                    Gmina Powierzchnia (ha)
                    Gorzów Wielkopolski           146
                    Kłodawa 10.516
                    Lubiszyn 5.006
                    Santok 3.050
                    Zwierzyń 419
Dane według rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego.
Według ustawy o ochronie przyrody "obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych".