CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 73782 bajtów]
Obszar chronionego krajobrazu nr 3B Lasy Witnicko-Dzieduszyckie [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Obszar chronionego krajobrazu
nr 2 Puszcza Barlinecka
[Rozmiar: 273 bajtów]
Mapa obszaru(jpg) [Rozmiar: 104 bajtów]
Ściągnij mapę obszaru (1,7 MB) Ściągnij plik pdf

Obszar chronionego krajobrazu nr 3a
Lasy Witnicko - Dębieńskie

Według ustawy o ochronie przyrody "obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych".

Zasięg obszar chronionego krajobrazu nr 3a Lasy Witnicko-Dębieńskie
   Gmina Powierzchnia (ha)
   Lubiszyn 935
   Witnica 2.969
Dane według rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego.