CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Lemierzyce
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Park Krajobrazowy Ujscie Warty [Rozmiar: 285 bajtów]
Nadleśnictwo Ośno Lubuskie [Rozmiar: 326 bajtów]

 
Rezerwat znajduje się poza granicami Powiatu Gorzowskiego, jednak został uwzględniony w tej witrynie, ponieważ wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Ujście Warty.
[Rozmiar: 22997 bajtów]
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Nr 55 Ministra Leśnictwa z dnia 31 marca 1970 r. (M. P. Nr 12 poz. 105).
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Powierzchnia rezerwatu
• 3,32 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.
• Pod ochroną częściową 3,32 ha. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Sulęcński, Gmina Słońsk, Obręb ewidencyjny Lemierzyce, Nr działki: 3/1

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, Obręb leśny Lemierzyce, Numery oddziału 3

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka 315.3.
• Mezoregion Kotlina Gorzowska 315.33.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - III. Wielkopolsko Pomorska, Dzielnica - 4.Kotlina Gorzowska, Mezoregion - a. Pradolina Warty.

Przedmiot ochrony

• Rezerwat o statusie ochrony częściowej - graniczy od północy z rzeką Postomią i bagnem, od zachodu z powierzchnią leśną, od południa z gruntami ornymi i osadą N-ctwa oraz na długości 90 m z gruntami wsi Lemierzyce. Rezerwat stanowi fragment naturalnego lasu mieszanego, porastającego strome zbocze. Drzewostan jest wielopiętrowy, w I-szym piętrze występuje; buk zwyczajny i olsza czarna w wieku około 175 lat. W II-gim piętrze występuje; jawor, wiąz polny, grab pospolity, lipa drobnolistna, olsza czarna, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, klon pospolity, modrzew europejski i sosna pospolita w wieku około 120 lat. Zmieszanie kępowe i jednostkowe.
W rezerwacie występuje szereg drzew, posiadających wymiary drzew pomnikowych. Podszyt tworzy bez czarny, bez koralowy, buk zwyczajny, tawuła, czeremcha pospolita, berberys, leszczyna pospolita i sporadycznie cis. W runie: konwalia majowa, zawilec gajowy, fiołek leśny, glistnik jaskółcze ziele, kokoryczka wielkokwiatowa, niecierpek pospolity, gajowiec żółty, miodunka ćma, wietlica samcza i inne.

Cel ochrony
• Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu mieszanego o naturalnym charakterze.

Flora rezerwatu:
• Szatę runa leśnego stanowią zespoły roślinne charakterystyczne dla lasów liściastych.

Fauna rezerwatu:
• Występują gatunki typowe w środowisku leśnym w zasięgu ekologicznym rzeki.

Plan ochrony:
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.

[Rozmiar: 7024 bajtów]
[Rozmiar: 7330 bajtów]
[Rozmiar: 7383 bajtów]
[Rozmiar: 9537 bajtów]
[Rozmiar: 6087 bajtów]
[Rozmiar: 7579 bajtów]
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.