CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Wykaz użytków ekologicznych [Rozmiar: 59 bajtów]
Wykaz pomników przyrody [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Jezioro Wielkie [Rozmiar: 273 bajtów]
Ściągnij wykaz w formacie pdf Ściągnij plik pdf

    Nr              Nazwa        Podstawa prawna  Nadleśnictwo  Obręb ewidencyjny Nr  działki  Powierzchnia
ha
Powierzchnia ogółem
ha
G m i n a    W i t n i c a
295/1 TORFOWISKO MOSINA R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Bogdaniec Mosina 187 4,02 16,11
207 12,09
G m i n a    L u b i s z y n
168/2 CHŁOPINY I R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Chłopiny 618 3,20 3,20
169/3 ŚCIECH R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Ściechówek 620 0,51 0,51
170/4 CHŁOPINY R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Chłopiny 644/1 2,64 2,64
171/5 MYSTKI I R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Mystki 516 1,74 2,00
517 0,26
172/6 GAJEWO R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Gajewo 612 0,85 5,95
613 5,10
173/7 MYSTKI II R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Mystki 537/6 1,47 1,47
174/8 ŁĄKI R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Kozin 347/6 16,11 16,11
175/9 ŁOZOWISKO R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Gajewo 117/9 0,70 5,93
118/5 0,70
635/7 2,69
118/4 0,28
119/2 0,25
119/6 0,42
176/10 MOKRADŁA R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Gajewo 168/6 2,46 26,68
168,4 9,22
167/3 10,09
166/3 4,91
177/11 DŁUGIE ŁĄKI R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Sciechówek 469/1 20,38 65,08
469/2 44,70
178/12 ŚCIECHÓWEK R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Sciechówek 468 40,02 40,02
179/13 PRZY DRODZE R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Różańsko Gajewo 373/5 7,98 7,98
G m i n a   S a n t o k
270/1 GRALEWO R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Kłodawa Gralewo 679 1,82 1,82
G m i n a   K ł o d a w a
152/1 BAGNA R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Kłodawa Różanki 245 6,36 6,36
153/2 RÓŻANKI R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Strzelce Kraj. Zdroisk 385 1,03 2,91
386/2 1,88
154/3 WILANÓW R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Strzelce Kraj. Santoczno 229 0,60 0,60
G m i n a    D e s z c z n o
71/1 NAD WARTĄ R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Skwierzyna Borek 17 10,78 14,01
23 3,14
72/2 NAD GLINIKIEM R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Skwierzyna Glinik 170 1,74 1,74
73/3 PRZY JEZIORZE R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Skwierzyna Glinik 140 1,44 1,44
74/4 OCZKO R.W.L. Nr 5 z 2002r. Dz.U. Nr 44, poz. 554 Skwierzyna Bolemin 222 1,87 2,25
223 0,38
75/5 MAŁY PÓŁWYSEP R.W.L. Nr 1 z 2004r. Dz.U. Nr 3 poz. 68 Skwierzyna Glinik 110L 0,46 0,46

Ustawa o ochronie przyrody stanowi, że "użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania."

Copyright © Jan Bieńkowski Wstecz Mapa witryny Strona główna Do przodu